Ilustrace: Tomáš Shejbal/Avokado-online.cz

Humor 06 – Děti

Tomáš Shejbal

Kreslíř a grafik. Je tvůrcem loga, propagačních materiálů a kreslených vtipů.