Foto: Jan Kříž/Avokado-online.cz

Konfucius byl velmi laskavý filozof, na rozdíl od jeho mnohých pokračovatelů, myslí si Antonín Dolák

Čínskou filozofii lze bezpochyby řadit mezi významné zdroje světové moudrosti. V dvoudílném rozhovoru s filozofem Antonínem Dolákem jsme zhodnotili silné i slabé stránky této myšlenkové tradice.

Pro poslech na službě YouTube přehrajte video:

Jan Kříž

Zakladatel, organizátor a redaktor. Věnuje se především přírodním a společenským vědám.