Foto: Jan Kříž/Avokado-online.cz

Výrazné demografické změny ohrožují do budoucna stabilitu Japonska, myslí si japanolog

O japonském císařství existuje řada zažitých představ, které ale ne vždy jsou zcela přesné. S japanologem Janem Sýkorou jsme si popovídali o této podivuhodné zemi, o jejích vlastnostech, zajímavostech i možných výhledech do budoucnosti. 

Pro poslech na službě YouTube si přehrajte video:

Jan Kříž

Zakladatel, organizátor a redaktor. Věnuje se především přírodním a společenským vědám.