Foto: Ondřej Myšák/Avokado-online.cz

Vystudovaných ajťaček přibývá, mnoho pak ale nepracuje v oboru, říká genderová specialistka

Informační technologie (IT) byly dlouhodobě považovány převážně za doménu mužů. A to i přes to, že se jedná o oblast, kde pohlaví nehraje významnou roli. Zda se člověk dokáže naučit programovat, je spíše otázka odhodlání a zájmu. Miroslava Čechová ze spolku Czechitas se genderovou problematikou v IT zabývá a považuje jej za obor, který zlomí zavedené stereotypy.

Czechitas je neziskový spolek, usilující o prosazení žen v oblasti informačních technologií. Pomáhají k tomu formou workshopů, kurzů i letních škol, kde se ženy naučí kupříkladu programování nebo tvorbu webových stránek. Členkou je také genderová specialistka Miroslava Čechová, která se mimo jiné zabývá tím, proč je zastoupení žen v IT tak nízké, a jak docílit zlepšení v tomto směru.

Jak velké zastoupení mají ženy v IT oborech?

Momentálně se čísla pohybují okolo devíti procent. Posun v průběhu let ovšem není moc významný. Počet zůstává stejný nebo klesá, přestože se počet žen, které vystudují informační technologie každoročně zvyšuje. Stále si pokládám otázku, proč ženy obor vystudují, ale už v něm potom nepracují.

Není problém v sebedůvěře?

Těch vlivů je asi více. V naší společnosti máme doposud zakotvené stereotypy či představy o tom, kdo kam patří a jaká je naše role v životě. Je to o tom, kam dětem ve výchově ukazujeme cestu. Můžeme dítěti říct: „ty budeš matka“ nebo „ty budeš prezident“. Stejně to platí nejen v rodině, ale i ve vzdělávání. Ačkoli ženy na středních školách lépe absolvují předměty, jako je fyzika nebo matematika, tak potom už nestudují školy zaměřené na tyto obory. Možná je to nedostatkem sebedůvěry, nebo třeba nízkým počtem ajťaček, které by pro ně byly inspirací.

Takže se stereotypy stále drží?

Někam se společnost jistě posouvá. Muži i ženy mají více možností než dříve. Jsme v některých ohledech tolerantnější. Lidé nedělají jen to, co se od nich čeká, ale co je baví. Existence některých stereotypů lidem usnadňuje život. Hrozně snadno si člověka zaškatulkujeme na základě představy o skupině, ke které si jej přiřadíme a začneme pak od něj očekávat určité chování. Je proto důležitá vědomá sebereflexe. Ideálně by žena měla vědět, že může mít i jiné zájmy než jen péči o děti. Třeba právě IT, které koneckonců ženě nebrání současně pečovat o dítě. Ono to jde potom i dobře sladit dohromady, protože IT je mnohdy možné dělat i z domova.

Čím to je, že byly počítače tak dlouho chápány jako doména mužů?

Obecně se začaly dodnes přetrvávající stereotypy formovat s průmyslovou revolucí. Ženy zůstávaly doma s dětmi, muži odcházeli za prací. Společnost si tak nastavila role. Ženy jsou doma s dětmi, pečují o děti a manžela, zatímco manžel je živitel rodiny. Tenkrát se psaly i knihy o tom, co je dobré pro muže a ženy. V IT oborech bylo nejprve hodně žen, protože zastávaly především funkce na úrovni administrativních pracovnic. Později se z prací s informačními technologiemi vyprofiloval mužský obor, jak jej známe dnes. Možná i proto statistiky klesají, protože běžná rutinní práce, která se ženám přiřazovala, se z administrativy přesunula na vědu, techniku, nebo programování.

Mnoho firem odmítá na některé pozice přijímat ženy. Týká se to IT oborů, kde se zvyšuje nedostatek pracovních sil?

Domnívám se, že právě díky IT oboru se může podařit odbourat zažité stereotypy. A to proto, že po odbornících z této oblasti bude stále větší hlad. Očekává se, že za pár let bude chybět na pracovním trhu IT až osm set tisíc pracovníků a pracovnic.  Firmy to pociťují už nyní. Uvědomují si, že lovit talenty pouze z poloviny rybníku je plýtvání lidským potenciálem. Stát se IT expertem či expertkou není možné přes noc. Ženy se to budou muset ještě doučit a firmy s tím musí počítat. Některé pozice je možné se naučit rychleji než jiné. Třeba programování se člověk musí věnovat alespoň pár let intenzivně. Na testování zase stačí základní znalosti.

Říkala jste, že mnoho absolventek uplatnění v oboru stejně nehledá. Jak se v Czechitas snažíte vzbudit zájem?

Naše kurzy jsou pro ženy a dívky, které nějakou oblast IT už vystudovaly a chtějí poznat i jiná zaměření. Kromě toho jsou i pro ženy, které v IT úplně začínají a chtějí to jen zkusit. Snažíme se ukázat i mladším slečnám, že tu IT obor je a není to žádný strašák. Naopak, že to může být i zábava. Pořádáme letní školy pro studentky středních škol v Praze a v Brně, kde učíme tvorbu webových stránek, grafiku v grafickém softwaru, základy programování a podobně. Během tohoto týdne jim dáváme možnost nahlédnout do našich partnerských firem, kde vidí, jak to chodí v praxi. Setkají se v nich se ženami, které v IT už pracují, takže vidí, že nejde pouze o mužskou záležitost. Náš další projekt je Akademie programování, kde cílíme už i na základní a střední školy. Zábavnou formou ukazujeme dětem, jak programovat.

Setkali jste se i s nějakou negativní kritikou vašeho spolku?

Čas od času se něco objeví, ale ve srovnání s pozitivním feedbackem je to jen velmi malé procento. Možná se ale nejedná ani tak o kritiku, jako spíše o nepochopení naší činnosti. Někdo si může myslet, že jsme nějaký uzavřený spolek, který pomáhá jen ženám a vynechává z toho muže. My se tak ovšem snažíme jen dorovnávat nerovný stav na pracovním trhu. Když se stane, že se nějaký kurz nenaplní, rádi přijímáme do kurzů i muže. Několik mužů už naše kurzy navštívilo.

Miroslava Čechová (*1988) – Vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě a genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Je členka Genderové expertní komory. Dříve pracovala například na Úřadě vlády v Oddělení rovnosti žen a mužů. V současné době je Chief Operations Officer a Genderovou specialistkou ve spolku Czechitas, který vzdělává ženy v IT oboru. Genderovými otázkami se zabývá také například na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

Ondřej Myšák

Spoluzakladatel, webmaster a redaktor. Jeho doménou jsou interaktivní média.