Na fotce (zleva): David Gruber, Marie Moozová, Robert Janás, Jan Werner

Anketa: Měla by pokračovat integrace Evropské unie?

Žijeme v období během kterého je Evropa provázanější než kdy dříve. Velká část států sdílí společnou měnu, hranice mezi nimi nejsou nedobytné valy a panuje dlouhodobý mír. Mělo by toto sbližování uvnitř Evropské unie pokračovat i nadále, nebo je třeba se vyhnout omezování pravomocí národních států a nepřibližovat se „Spojeným státům evropským“?

David Gruber – Lektor softskills

Celou totalitu měla moje generace ten největší sen patřit na Západ, moci překročit čáru kousek za Chebem či Mikulovem a nebýt při tom zastřelen. Integrace ano, ale úplně jinak než teď. Chyb v EU z Bruselu je dnes hodně. To je na jiné, delší povídání. Sympatické je mi, jak to funguje mezi námi, Slovenskem a Polskem. Žiju blízko trojmezí těchto tří států, takže na vycházce mohu dát v jednom lese do jednoho košíku borůvku nebo ostružinu polskou, slovenskou i českou. Vůbec to neřeším, na které straně od patníků zrovna stojí moje nohy. A jaká to radost, projíždět se třeba od Ostravy na severovýchod. Tam dlouho byla celkem exotická cizina, jakási přece jen zeď všude v přírodě kromě hraničních přechodů; teď je to prostě v PL i SK „také naše země“.  Je v ní nás našinců s navzájem srozumitelnou řečí asi pětapadesát milionů, tedy jsme na úrovni Itálie, Francie. Cítím se být významným přímořským státem, kousek za Českým Těšínem je na dálnici první značka „Gdaňsk 628 km“, takže si říkám: plyn na podlahu a za pět hodin jsem u mořských vln. Což je časově zhruba jako do Prahy. Do tatranských velehor bez jakýchkoliv administrativních zdržení na cestě mám asi tak daleko jako do Brna, časově dvě hodiny… no, co chcete více…

Marie Moozová – Cosplayerka

Spolupráce evropských zemí nám v minulosti přinesla mnoho ekonomických výhod a zajímavých projektů, které dokázaly uskutečnit věci, na které bychom třeba dříve ani nepomýšleli. Umožňuje nám pohodlně cestovat a používat v několika evropských státech jednotnou měnu. Jsem proto pro pokračování této spolupráce, ne už tak tolik pro vznik společenství podobnému federaci. Myslím totiž, že zachování určitých výsad samostatného státu je totiž nutné pro rozvíjení národního cítění a zabraňuje to také i určité degradaci jazyka a vlastní kultury.

Robert Janás – Fotograf, básník a historik umění

Myšlenka Evropské unie je dobrá a je důležité, aby existovalo nějaké společenství. Nesmíme ale dovolit, aby při rozhodování převládly ideologie nad racionálním uvažováním. K tomu my jako Evropané máme totiž obrovskou tendenci sklouzávat. Jsme totiž hodně namyšlení a myslíme si, že jsme strašně chytří. Pozitivní je, když mohou národy spolupracovat. Když se ale na druhou stranu dostane k moci nějaká ideologie, snadno se může v takovém integrovaném celku šířit.

Jan Werner – Politolog a filozof

Neměla. Většina lidí si dnes však myslí, že aby člověk oponoval hlubší integraci Evropské unie, musí smýšlet nacionalisticky. Není to však úplně pravda, ačkoliv řada eurounijních skeptiků tak nepochybně smýšlí. Nicméně stavět se proti hlubší integraci Evropské unie může člověk také z toho důvodu, že je stoupencem minimálního státu (či alespoň nikoliv přebujelého státu). Kritik socialistického pojetí silného, všeobjímajícího státu, který se o své občany stará „od kolébky do hrobu“, kritizuje většinu zásahu států do života lidí, odmítá nejrůznější regulace a nařízení s tím, že stát by měl zajišťovat pouze jisté mantinely, v kterých se lidé budou pohybovat a ve kterých budou žít. Jestliže tedy tito lidé odmítají hlubší roli státu na národní úrovni, je logické, že idea „superstrátu“ na nadnárodní úrovni jim bude taktéž hrubě proti srsti.

Jan Kříž

Zakladatel, organizátor a redaktor. Věnuje se především přírodním a společenským vědám.