Foto: Pavla Melenová/Avokado-online.cz

Děkujeme za první měsíc s Avokádem! A co bude dál?

Portál Avokádo má za sebou první měsíc své existence. Za tu dobu se nám podařilo pro vás sepsat prvních osm rozhovorů z různých oblastí lidské činnosti. Na závěr měsíce jsme zveřejnili také první z komentářů, které budou nabídku rozhovorů doplňovat. Není to ale vše, co chystáme.

Věřím, že následující měsíce budou minimálně tak obsahově pestré, jako byl ten první. Kromě samostatných rozhovorů jsme zahájili první dva tematické cykly: Češi a vesmír a Zvířata mezi námi. Věda, pokrok a jevy s tím související budou vždy mít na Avokádu důležitou roli. Kromě toho jsme ale nezapomněli ani na to, co dělají lidé ve volném čase. Jako nejzajímavější v této oblasti bych zmínil rozhovor o brněnských šermířích, který připravil Ondřej Myšák.

Před měsícem jsme také prohlašovali, že chceme vědomostní záběr Avokáda rozšířit, jak to jen půjde. Nechceme se omezovat pouze třemi dimenzemi, ale pokročit i do té čtvrté. K nahlédnutí do čtvrtého prostoru, též známého jako čas, nám poslouží specifický žánr fiktivních rozhovorů. V těch se budeme snažit na základě studia odborných textů snažit zkonstruovat rozhovory s významnými historickými osobnostmi. První fiktivní rozhovor vyjde už v březnu a podíváme se v něm do roku 1821.

Rozhovory se vždy snažíme vést věcně k tématům, které souvisejí se zaměřením konkrétního člověka. Rozhodli jsme se proto zavést ankety, které čas od času přinesou názory zpovídaných k různorodým, zpravidla společenským, otázkám. Komentáře by měly naopak přiblížit ještě více nějakou problematiku s ohledem na aktuální dění v dotyčném oboru. Článek Tomáše Petráska o objevu planetárního systému u hvězdy TRAPPIST-1 je toho dokonalým příkladem.

Na závěr bychom taky rádi poděkovali našim fotografkám, které dělají články přitažlivější na pohled. Přejeme příjemné čtení dalších článků, a nezapomeňte – pokud byste u nás rádi viděli nějaké téma nebo osobnost, napište nám. Pokud to nebude nadlidský úkol, tak vámi navrženou osobnost zkontaktujeme!

Jan Kříž

Zakladatel, organizátor a redaktor. Věnuje se především přírodním a společenským vědám.