Autorka komentáře. Foto: Archiv Hany Pazderové

Komentář: Sociální podnikání se vyplatí celé společnosti

Společnost se neustále rozvíjí, hledá nové cesty slibující její rozvoj, ale klade na ni i větší nároky. Stojíme před otázkou, jak začlenit znevýhodněné osoby do společnosti. Každý člověk hledá své uplatnění ve světě a potvrzení, že je právoplatným členem společnosti. S trochou nadsázky lze říci, že moudrost společnosti je spojená právě s rozvojem sociálně odpovědného podnikání, které v sobě spojuje prvky byznysu, občanské odpovědnosti a maximální využití zdrojů, i když při větší míře finančních nákladů.

Snaha firem o podporu neziskového sektoru, přerozdělování financí v rámci nadačních fondů či nabídka benefitů pro svoje zaměstnance prostřednictvím dobrovolnických hodin však nestačí. Pokud chceme, aby lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním byli právoplatnými členy naší společnosti, musíme s nimi sedět v jedné kantýně, sdílet s nimi kancelář a potkávat je na chodbách. Klíčovým prvkem se v tomto případě jeví právě jejich uplatnitelnost na trhu práce. Práce jako výdělečná činnost je jednou ze třech základních lidských činností, hned po hře a učení, nejenom v sociologii. Dává našemu životu rytmus… a v ideálním případě také smysl.

Otázka uplatňování na trhu práce je velmi komplikovaná, a přitom pro naši společnost klíčová. Jednou z podpory je právě sociální podnikání vycházející z interakce mezi občanským, ziskovým a veřejným sektorem. Toto podnikání využívá tržních mechanismů k dosahování vlastních cílů, ale oproti společensky odpovědným firmám, není a nemůže být zisk primárním cílem. Vzhledem k tomu, že stojí na třech pilířích – environmentální, sociální a ekonomické prosperity, je obrovský potenciál pro podporu společnosti jako celku. Tento typ podnikání bývá někdy označován jako nejkomplikovanější, protože pro naplnění svých cílů primárně zaměstnává osoby, které jsou na trhu práce hůře zaměstnatelné (ženy po mateřské dovolené, zdravotně postižení, lidé po výkonu trestu odnětí svobody, bez přístřeší apod.) a k tomu musejí být konkurenceschopné vůči komerčním firmám. Někteří manažeři tento typ podnikání dokonce označují za jeden z nejtěžších.

Co jsou sociální podniky

„WISE“ nebo-li zkratka pocházející z „work integration social enterprises“ poukazuje na integrační typ sociálního podniku, který si dává za cíl zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP). Počet zaměstnanců se zdravotním postižením musí dosahovat min. 30 %, ale velmi často je u tohoto typu více než 50 % OZP z celkového počtu. V případě, že má organizace více než 50 % OZP (či se jedná o OZP samostatně výdělečně činnou), stává se aktérem na chráněném trhu práce a při splnění všech podmínek může nabízet tzv. náhradní plnění a tím být zajímavější pro komerční firmy. V České republice totiž každá firma s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnat 1 OZP nebo splnit zákonnou povinnost odběrem produktů a služeb dodavatelů náhradního plnění nebo odvést finance do státního rozpočtu. Myslím si, že se není čemu divit, že není každá firma schopná zaměstnat OZP a nabídnout mu potřebnou podporu k tomu, aby dostál požadavkům pozice a začlenil se do kolektivu. Existují však organizace a firmy, které se na zaměstnávání OZP specializují, poskytují jim podporu formou sociálních služeb či socioterapeutických dílen, které OZP připraví a minimalizují rizika spojená s neúspěchem a demotivací k začlenění se na trh práce. Považuji za důležité říci, že tato forma je opravdu integrační a někdo by mohl namítnout, že k inkluzi je třeba zaměstnávat OZP na volném trhu práce. Máte pravdu, v ideálním světě by to tak mělo být…ale ten, ať chceme nebo ne, musíme teprve vytvořit. A k tomu by integrace mohla pomoci, protože vytváří pracovní místa u aktérů na chráněném trhu práce s finanční podporou Úřadu práce ČR, zvyšuje sebevědomí OZP a upevňuje jejich pracovní návyky v prostředí, které je „shovívavější“ a dokáže pružněji reagovat na jejich potřeby.

Možná se vám také stává, že vás při cestě do kanceláře zastaví nějaký prodejce se srdíčky, klíčenkami nebo nějakou sladkostí, zda přispějete na služby pro osoby se zdravotním postižením.Vždycky přemýšlím, jak by moje peníze mohly pomoci… ale i jak by mohly pomoci víc, tak nějak bez toho rozmýšlení. Asi před 10 lety jsem přišla na to, jak chci podporovat OZP já. Chci, aby měly možnost pracovat, radovat se z dobře vykonaného úkolu a zažili pocit z toho, že jsou pro společnost prospěšní. A je mi z duše jedno, jestli budou skartovat, tisknout, kopírovat, uklízet, navrhovat v CADu nebo na hrnčířském kruhu vyrábět hrnek. „Tak jako je někdy jednodušší si vytvořit vlastní pracovní místo než se nechat zaměstnat, tak jsem se rozhodla i já, že místo nakupování věcí od neznámých lidí v metru vytvoříme na internetu prostor, kde si budeme moct každý vybrat produkt nebo službu od aktérů na chráněném trhu práce“.A proto jsme vytvořili projekt Integrace bez negace – Pomáhejme si navzájem je určen všem, co chtějí podporovat zaměstnávání OZP. Každý úspěšný prodej služeb a produktů nemůže být bez poptávky, kterou vytváříme my. Projekt usnadňuje vyhledávání služeb a produktů aktérů na chráněném trhu práce, a to prostřednictvím webu www.ChraneneDilnyOZP.cz.

Každý den se rozmýšlíme, kde si koupíme kafe, dáme oběd nebo vybereme dárek pro naše nejlepší kamarády. Vybereme komerční firmu nebo zajdeme do chráněné dílny… tak o to tu tak nějak běží. Podporovat „WISE“ podnikání v ČR může prostě každý z nás a zodpovědnost za to, v jaké míře kolem nás bude, máme všichni.